Nasza misja:


Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Get Adobe Flash player

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

W uzgodnieniu z organem prowadzącym od 11 maja 2020 r. przedszkole

wznawia swoją działalność ale na innych warunkach niż dotychczas.

Funkcjonowanie przedszkola odbywać będzie się pod zwiększonym reżimem sanitarnym.

Opracowano procedury postępowania w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne

Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole

podstawowej i innych form wychowania

przedszkolnego oraz instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola należy zapoznać się z procedurami i

załącznikami (do pobrania),

zamieszczonymi w zakładce pod nazwą COVID-19-powrót do przedszkola i zadzwonić

do dyrektora przedszkola.

 

Nr telefonu do przedszkola (68 3884045)

 

Dyrektor Renata Lenart

 

 

Szanowni Rodzice !

 

W związku z pandemią zaplanowane spotkanie rodziców z wychowawcami klas pierwszych nie odbędzie się.


Listy uczniów z podziałem na klasy zostały wywieszone na drzwiach szkoły przy ul. Kościelnej 9.

Informuję również, ze wszyscy uczniowie zostaną wyposażeni w

podręczniki (edukacja wczesnoszkolna, język angielski) do klasy pierwszej oprócz podręcznika do religii.

Wszelkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego będą podawane na stronie internetowej szkoły :

 

szkolabytomodrzanski.edupage.org

Dyrektor szkoły: Stefania Mirecka

Drogie dzieci i rodzice, jak wiecie już drugi rok staramy się o Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

W tym roku szkolnym naszym celem jest „Promowanie wśród dzieci zdrowego trybu życia”,

w prezentacji multimedialnej zawarte zostały zadania już przez nas zrealizowane

(prezentacja znajduje się w zakładce Przedszkole Promujące Zdrowie) .

Kolejnym na miesiąc maj zadaniem, które sobie założyliśmy jest „Biały ząbek”.

Zadanie to polegać miało na wspólnym myciu zębów przez wszystkie dzieci na placu przedszkolnym,

niestety wykonanie tego zadania przerywała panująca pandemia Koronowirusa Sars-Cov-2.

Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą, abyście przysłali nam zdjęcia, na których dzieci myją zęby w swoich domach.

Dziękujemy.

Koordynator ds. Promocji Zdrowia Beata Perlak

 

Tydzień od 22.06 do 30.06

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

Zajęcia logopedyczne

karta pracy różnicowanie głosek r-l

karta pracy różnicowanie głosek sz, ż, cz, dż i s,z c,dz

karta pracy s, z c, dz

dyplom logopedy

 

Grupa Program  Do druku Religia J. angielski

Żabki- 5 latki

Stokrotki-5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

 

Treści programowe

Dyplom-Żabki

Dyplom-Stokrotki

Dyplom-Pszczółki

 

materiał

 słownictwo

flashcards

karta pracy

karta pracy

gra

Motylki- 6 latki Treści programowe Dyplom materiał jak wyżej

 

Ślimaczki- 3-5 latki

 

Treści programowe

karta pracy-lody

 

Dyplom

 

materiał

 

materiał dzieci starsze- patrz grupa Żabki, Stokrotki, Pszczółki

materiał dzieci młodsze- patrz grupa Mrówki

 

Mrówki- 4 latki

 

Treści programowe

 

Dyplom

 

materiał

słownictwo

flashcards

karta pracy

karta pracy

gra

 

Biedronki- 3 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

 

Dyplom

 

materiał

słownictwo

flashcards

karta pracy

karta pracy

gra

 

Tydzień od 15.06 do 19.06

Zajęcie logopedyczne

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe dla dzieci leworęcznych- komunikat

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

 

Grupa Program Karty pracy Religia J. angielski

Żabki- 5 latki

Stokrotki-5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

materiał

słownictwo

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Motylki- 6 latki Treści programowe   materiał jak wyżej
Ślimaczki- 3-5 latki Treści programowe   materiał

słownictwo

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Mrówki- 4 latki  Treści programowe   materiał jak wyżej
Biedronki- 3 latki Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

materiał

słownictwo

Karta pracy 1

Karta pracy 2

 

Tydzień od 8.06 do 12.06

Zajęcie logopedyczne

karta pracy sz

karta pracy r

karta pracy s

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe dla dzieci leworęcznych- komunikat

karta pracy- bezpieczne wakacje

karta pracy- morze

karta pracy- góry

 

Grupa Program Karty pracy Religia J. angielski

Żabki- 5 latki

Stokrotki-5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

 

Treści programowe

 

Karta pracy 1

 

materiał

słownictwo

Karta pracy

Motylki- 6 latki Treści programowe   materiał jak wyżej

 

Ślimaczki- 3-5 latki

 

Treści programowe

 

 

materiał

materiał dzieci starsze- patrz grupa Żabki, Stokrotki, Pszczółki

materiał dzieci młodsze- patrz grupa Mrówki

 

Mrówki- 4 latki

 

Treści programowe

 

 

materiał

słownictwo

Karta pracy

 

Biedronki- 3 latki

 

Treści programowe

Edukacja

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

 

materiał

słownictwo

Karta pracy

 

Tydzień od 1.06 do 5.06

Zajęcie logopedyczne

karta pracy ż, rz

karta pracy r

karta pracy s

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe dla dzieci leworęcznych- komunikat

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

Grupa Program Karty pracy Religia J. angielski

Żabki- 5 latki

Stokrotki-5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

 

materiał

 

słownictwo

Motylki- 6 latki Treści programowe   materiał słownictwo

 

Ślimaczki- 3-5 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

 

materiał

słownictwo

Karta pracy 1

Karta pracy 2

 

Mrówki- 4 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

 

materiał

słownictwo

Karta pracy 1

Karta pracy 2

 

Biedronki- 3 latki

 

Treści programowe

 

Karta pracy 1

 

materiał

słownictwo

Karta pracy 1

Karta pracy 2

 

Tydzień od 25.05 do 29.05

Zajęcie logopedyczne

karta pracy sz i cz

karta pracy r

karta pracy s

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe dla dzieci leworęcznych- komunikat

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

karta pracy 4

 

Grupa Program Karty pracy Religia J. angielski

Żabki- 5 latki

Stokrotki-5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

 

materiał str.4

 

słownictwo

Motylki- 6 latki Treści programowe   materiał str.4 słownictwo

 

Ślimaczki-3-5latki

 

Treści programowe

 

 

materiał str.1-4

słownictwo

Karta pracy

 

Mrówki- 4 latki

 

Treści programowe

 

Karta pracy 1

 

materiał str.1-3

słownictwo

Karta pracy

 

Biedronki-3 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

napisy

Karta pracy 3

Karta pracy 4

 

materiał str.1-3

 

słownictwo

Karta pracy

 

Tydzień od 18.05 do 22.05

Zajęcie logopedyczne

Karta pracy cz- projekt strony tytułowej

Karta pracy- głoska sz i cz

karta pracy- głoska r

karta pracy- głoska s

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe i dla dzieci leworęcznych:

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

zagadki pogoda

 

Grupa Program Karta Pracy Religia J. angielski

Żabki- 5 latki

Stokrotki-5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

 

Treści programowe

 

Karta pracy 1

 

materiał-str.4-5

słownictwo

karta pracy-sałatka

Motylki- 6 latki Treści programowe   materiał-str 4-5  jak wyżej

 

Ślimaczki- 3-5 latki

 

Treści programowe

 

Karta pracy 1

 

materiał-str 1-5

słownictwo

karta pracy-sałatka

 

 

Mrówki- 4 latki

 

Treści programowe

 

 

materiał- str.1-3

słownictwo

karta pracy- sałatka

grafomotoryka- jabłko

 

Biedronki-3 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

 

materiał-str.1-3

słownictwo

karta pracy- sałatka

grafomotoryka- jabłko

 

Tydzień od 11.05 do 15.05

Zajęcia logopedyczne

karta pracy- głoska cz

karta pracy- głoska r

karta pracy- głoska s

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe dla dzieci leworęcznych -komunikat

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

dyktando-gra

 

Grupa Program Karta pracy Religia J. angielski

Żabki- 5 latki

Stokrotki-5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

 

Treści programowe

 

Karta pracy 1

 

materiał-str 2

słownictwo

Flashcards-pogoda

karta pracy 1

karta pracy 2

Motylki- 6 latki Treści programowe   materiał- str 2  jak wyżej

 

Ślimaczki- 3-5 latki

 

Treści programowe

 

 

materiał str 1 lub 2

materiał dzieci starsze- patrz grupa

Żabki, Stokrotki, Pszczółki

materiał dzieci młodsze- patrz grupa

Mrówki

 

Mrówki- 4 latki

 

Treści programowe

 

 

materiał- str 1

słownictwo

Flashcards-pogoda

karta pracy 1

karta pracy 2

 

Biedronki-3 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

Karta pracy 5

 

materiał- str 1

słownictwo

Flashcards-pogoda

karta pracy 1

karta pracy 2

 

 Tydzień od 04.05 do 08.05

Zajęcia logopedyczne- zestaw ćwiczeń

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

 

Grupa Program Karta pracy Religia J.angielski

Żabki- 5 latki

Stokrotki-5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

 

materiał

 

słownictwo

Motylki- 6 latki Treści programowe   materiał słownictwo

 

Ślimaczki- 3-5 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

materiał dzieci starsze

materiał dzieci młodsze

słownictwo dla wszystkich dzieci z grupy

Mróweczki-4 latki Treści programowe Karta pracy 1 materiał słownictwo
Biedronki- 3 latki Treści programowe   materiał słownictwo

 


Tydzień od 27.04 do 30.04

Zajęcia logopedyczne- zestaw ćwiczeń

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

Karta pracy 1, Karta pracy 2Karta pracy 3Karta pracy 4

 

 

Grupa Program Karty pracy Religia J. angielski

Żabki- 5 latki

Stokrotki- 5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

 

materiał

 

słownictwo

Motylki-6 latki Treści programowe   materiał słownictwo

 

Ślimaczki-3-5 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

rytm1, rytm2, rytm3

Karta pracy 3

 

materiał dzieci starsze

materiał dzieci młodsze

materiał dzieci starsze

materiał dzieci młodsze

Mróweczki- 4 latki Treści programowe   materiał słownictwo
Biedronki- 3 latki Treści programowe Karta pracy 1 materiał słownictwo

 

 

Tydzień od 20.04 do 24.04

 

Zajęcia logopedyczne- zestaw ćwiczeń

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

karta pracy - symbole pogodowe

Karta pracy- zapałki

 

Grupa Program Karty pracy Religia J.angielski

Żabki- 5 latki

Stokrotki- 5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

 

Treści programowe

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

 

materiał

 

słownictwo

karta days of the week

Motylki- 6 latki Treści programowe   materiał jak wyżej

 

Ślimaczki- 3-5 latki

 

Treści programowe

 

materiał dzieci starsze

materiał dzieci młodsze

materiał dzieci starsze

materiał dzieci młodsze

karta dla całej grupy

days of the week

 

Mrówki- 4 latki

 

Treści programowe

 

 

materiał

słownictwo

karta days of the week

 

 

Biedronki- 3 latki

 

 

Treści programowe

Opowiadanie str.1

Opowiadanie str. 2

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 3

Karta pracy 4

Ilustracja 1 Ilustracja 2

 

materiał

 

słownictwo

karta happy i angry

karta numbers

 

 

Tydzień od 14.04 do 17.04

 

Zajęcia logopedyczne- zestaw ćwiczeń

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

 

Grupa Program Religia J. angielski

 

Żabki- 5 latki

Stokrotki- 5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

 

Treści programowe

 

materiał- str.2

słownictwo

baby-shark puppets

baby-shark headband

shark flashcards

maze

 

Motylki- 6 latki Treści programowe materiał- str.2 jak wyżej

Ślimaczki- 3-5 latki

Treści programowe materiał- str.1 lub 2 słownictwo i karty do wyboru w zależności od wieku dziecka

 

Mrówki- 4 latki

 

Treści programowe

 

materiał- str.1

słownictwo

numbers ants 1-10

Ant from carton

ant connect

 

Biedronki- 3 latki

 

Treści programowe

 

materiał- str.1

słownictwo

puppets

carton spider

flashcards

 

 

 Tydzień od 6.04 do 10.04

 

UWAGA !

Lista dzieci  przyjętych do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim na rok przedszkolny 2020/2021

umieszczona zostanie w zakładce:  REKRUTACJA!

 

Zajęcia logopedyczne- zestaw ćwiczeń

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

 

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

karta pracy 4

 Dzieci z grupy Stokrotek dodatkowo wykonują ćwiczenia w kartach pracy- numery stron identyczne jak Grupa Pszczółek,

podane w Treściach programowych.

 

Grupa Program Karty pracy Religia J. angielski

Żabki-5 latki

Stokrotki-5-6 latki

Pszczółki-6 latki

Treści programowe

 

karta pracy 1

 

materiał

słownictwo

easter basket

karta pracy 1

Motylki-6 latki Treści programowe   materiał  jak wyżej
Ślimaczki-3-5latki Treści programowe

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

karta-pisanki

materiał- 5l

materiał-3-4l

 

słownictwo i karty pracy do wyboru w zależności od wieku dziecka

Biedronki-3 latki

Mrówki-4 latki

Treści programowe

karta pracy 1

karta pracy 2

materiał

słownictwo

easter basket

labirynt maze

 

 

Tydzień od 30.03 do 3.04.2020

 

Zajęcia logopedyczne- zestaw ćwiczeń

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

 

 

Grupa Program Religia J.angielski

Żabki,

Stokrotki,

Pszczółki

Treści programowe materiał- str.1  

słownictwo

karta pracy-spring

karta pracy- Easter

karta pracy- Easter bunny

karta pracy- Easter egg
Motylki Treści programowe - jak wyżej - jak wyżej
Ślimaczki Treści programowe materiał- str.1 lub 2 słownictwo i karta pracy do wyboru w zależności od wieku dziecka
Biedronki,Mrówki Treści programowe materiał- str.2

słownictwo

karta pracy-spring

karta pracy- Easter

 

 

 Tydzień od 23.03 do 27.03.2020

 

Zajęcia logopedyczne- zestaw ćwiczeń

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe- komunikat

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

karta pracy 4

karta pracy 5

karta pracy 6

 

Grupa:  Biedronki, Mróweczki

e-mile kontaktowy do wychowawców grup:

Biedronki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mrówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cele realizowanych zajęć :

- zajęcia z mowy: Wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie- IVp2,3,5,6,16,18

- zajęcia plastyczne: Rozwijanie zdolności manualnych- Ip7; Vp8,12

- zajęcia gimnastyczne: Rozwijanie sprawności ruchowej- Ip4,5,

- zajęcia muzyczne: Rozwijanie słuchu muzycznego, dowolna improwizacja ruchowa- Ip5; IVp7

- j.angielski: Osłuchanie i wzbogacanie słownictwa języka obcego nowożytnego- IVp21

 

Grupa: Ślimaczki

e-mile kontaktowy do wychowawcy grupy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele realizowanych zajęć :

- zajęcia z mowy: Wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie- IVp2,3,5,6,16,18

Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi i wypowiadania się na określony temat- IIp8,9; IVp2,5,

- zajęcia plastyczne: Rozwijanie zdolności manualnych- Ip7; Vp8,12

- edukacja matematyczna: Rozwijanie logicznego myślenia- IVp1,12,13,14

- zajęcia gimnastyczne: Rozwijanie sprawności ruchowej- Ip4,5,

- zajęcia muzyczne: Rozwijanie słuchu muzycznego, dowolna improwizacja ruchowa- Ip5; IVp7

 - j.angielski: Osłuchanie i wzbogacanie słownictwa języka obcego nowożytnego- IVp21

 

Grupa:  Żabki, Stokrotki, Pszczółki

e-mile kontaktowy do wychowawców grup:

Żabki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stokrotki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pszczółki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele realizowanych zajęć :

- zajęcia z mowy: Zapoznanie z wyglądem wielkiej i małej litery "c"- IVp4,9

Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi i wypowiadania się na określony temat- IIp8,9; IVp2,5,

- zajęcia plastyczne: Rozwijanie zdolności manualnych- Ip7; Vp8,12

- edukacja matematyczna: Rozwijanie logicznego myślenia- IVp1,12,13,14

- zajęcia gimnastyczne: Rozwijanie sprawności ruchowej- Ip4,5,

- zajęcia muzyczne: Rozwijanie słuchu muzycznego, dowolna improwizacja ruchowa- Ip5; IVp7

 - j.angielski: Osłuchanie i wzbogacanie słownictwa języka obcego nowożytnego- IVp21

 

Grupa:  Motylki

e-mile kontaktowy do wychowawców grup:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele realizowanych zajęć :

- zajęcia z mowy: Zapoznanie z wyglądem wielkiej i małej litery "c"- IVp4,9

- edukacja matematyczna: Rozwijanie logicznego myślenia- IVp1,12,13,14

Kształtowanie pojęć liczbowych i umięjętności liczenia- IVp13,15

- zajęcia muzyczne: Osłuchanie z melodią i słowami piosenki, dowolna improwizacja ruchowa- Ip5; IVp6,7

- j.angielski: Osłuchanie i wzbogacanie słownictwa języka obcego nowożytnego- IVp21

 

Grupa Program Karta pracy Dla chętnych J.angielski

Żabki- 5 latki

Stokrotki- 5-6 latki

Pszczółki- 6 latki

Treści programowe

karta pracy 1

karta pracy 2

karta pracy 3

karta pracy 4

 

strona internetowa podana w treściach programowych

słownictwo

karta pracy 1

karta pracy 2

Motylki- 6 latki Treści programowe strona internetowa podana w treściach programowych  

karta pracy 1

karta pracy 2

Ślimaczki- 3-5 latki Treści programowe

karta pracy 3

karta pracy 4

karta pracy 5 do wyboru karty pracy w zależności od wieku dziecka

Biedronki- 3 latki

Mrówki- 4 latki

Treści programowe karta pracy 1 karta pracy 2

słownictwo

karta pracy 3

karta pracy 4

 

Przykładowe prace:

 

Grupa Propozycje prac
Żabki, Stokrotki, Pszczółki

zdj.1

zdj.2

Biedronki,Mrówki

zdj.1

 

List od katechety

 

Drodzy rodzice i moi uczniowie, ten trudny czas dla nas wszystkich jest Wielkimi Rekolekcjami, czas Wielkiego Postu i zbliżających się świąt Wielkiej Nocy to czas zadumy, zatrzymania się i przeżyć religijnych, wspólnego malowania jajek, przygotowywania święconki i wspólnego świętowania.
W tym roku będzie to bardzo trudne, dlatego zachęcam do wspólnego oglądania filmów przybliżających treści religijne:

Filmoteka promyczka

Filmy na kanale „Kubuś i Tereska”

Animowane filmy religijne dla dzieci YouTube

Katecheza bp Antoniego Długosza

Mocni w Duchu Dzieciom ( każdego dnia o godz.11.00 nowy odcinek na You Tube)

Zachęcam również do kolorowania ilustracji o tematyce religijnej:

biblia dla dzieci.com

 e-kolorowanki.eu/chrzescijanskie/

W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga” to słowa Ojca Świętego papieża Franciszka, który zachęca wszystkich, abyśmy 25 marca o godzinie 12.00 każdy
w swoim domu pomodlił się modlitwą, której nauczył nas sam Pan Jezus „Ojcze nasz”, bądźmy więc w tym szczególnym czasie razem.

 

Copyright © 2020 PPBO  Rights Reserved.