Nasza misja:


Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Get Adobe Flash player

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole realizuje autorski program

innowacji pedagogicznej "Programujemy nasze zdrowie" .

Innowacja inspirowana jest metodą Anny Świć  "Kodowanie na dywanie" i ma celu wprowadzić dzieci w świat kodowania,

wspomóc je w osiąganiu kompetencji kluczowych.

Nauka kodowania prowadzona w ramach zajęć w grupach: Mrówki, Pszczółki, Biedronki, Ślimaczki;

będzie płynnie łączona z profilaktyką prozdrowotną, zgodna z rocznym hasłem pracy pracy przyjętym w placówce,

mając na uwadze potrzebę kształtowania nawyków prozdrowotnych związanych ze zdrowym odżywianiem,

prawidłowymi nawykami higienicznymi, właściwą organizacją czasu w ciągu dnia i znaczeniem aktywności fizycznej

oraz kształtowanie korzystania z postępu technologicznego

przy równoległym uświadomieniu zagrożeń płynących z postępującego procesu cywilizacji,

ucząc przy tym myślenia, kreatywności, planowania, planowania, wprowadzając podstawowe pojęcia związane z programowaniem

 

Celem naszej innowacji jest rozwijanie u dzieci kompetencji takich jak: logiczne myślenie,

umiejętność pracy zespołowej poprzez doświadczenie, eksperymentowanie,

wzmacnianie poczucia własnej wartości, samodzielności.

Tematyka zajęć:

1.Surfowanie z umiarem

biedronki biedronki biedronki
mrówki mrówki mrówki mrówki
ślimaczki ślimaczki ślimaczki
pszczółki pszczółki

2. Drobnoustrojom mówimy stop!

 

mrówki mrówki mrówki mrówki

pszczółki pszczółki pszczółki pszczółki
biedronki biedronki biedronki biedronki

 

3. Myję ręce, bo wiem więcej; instrukcję czystych rączek

 

pszczółki pszczółki pszczółki pszczółki
biedronki ślimaczki ślimaczki mrówki

 

4. Nasze zdrowie kolorowe

   
ślimaczki ślimaczki ślimaczki
pszczółki pszczółki pszczółki
mrówki mrówki mrówki

 

5. Chcesz być duży i wspaniały rób codziennie trening mały

 

mrówki mrówki ślimaczki ślimaczki
 
biedronki biedronki pszczółki pszczółki

 

6. Przywitaj ale nie dotykaj

 

7. Żyjemy jak w zegarku

 

mrówki mrówki mrówki biedronki
biedronki biedronki ślimaczki ślimaczki
ślimaczki pszczółki pszczółki pszczółki

 

8. Szkółka zębowa- tworzymy kolejny algorytm

 

mrówki mrówki mrówki mrówki

 

 

9.Bez odblasków o zmroku nie zrobię kroku

 

ślimaczki ślimaczki ślimaczki ślimaczki
mrówki mrówki mrówki

 

 

Grupa Pszczółki realizuje zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu "Uczymy dzieci programować"-VIII edycja

Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych.

Opierają się one na kodowaniu offline, zgodnie z założeniami metody "Kodowanie na dywanie" pani Anny Świć.

W ramach ścieżki realizujemy łącznie 10 scenariuszy zajęć, które mają na celu rozwijanie u dzieci m.in. postaw społecznych,

empatii, świadomości emocjonalnej, umiejętności pracy w zespole, a także sprzyjają rozwijaniu myślenia,

kształtowaniu orientacji na kartce papieru, radzenia sobie w sytuacji problemowej

Tematyka zajęć:

1.Oto ja, oto ty

 

     
zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4

 

2.Moja rodzina, moi bliscy

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3
zdj.4

 3.Świat dookoła mnie

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3
Copyright © 2024 PPBO  Rights Reserved.