Nasza misja:


Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Get Adobe Flash player

 

 

Adaptacja w przedszkolu dla najmłodszych dzieci -

 sierpień 2024

 

Proces adaptacji dzieci jest sprawą niezwykle istotną,

dlatego warto wcześniej przygotowywać dziecko do pójścia do przedszkola,

popracować nad niektórymi umiejętnościami aby pomóc dziecku w pierwszych

trudnych dniach pobytu w przedszkolu np.

 

 • Dziecko wcześniej powinno widzieć przedszkole, temu służy proces adaptacji.
 • Dziecko powinno z rodzicami dokonać zakupów do przedszkola np. pełne obuwie zmienne,

        ( dziecko wcześniej powinno widzieć i zapoznać się z nowymi rzeczami osobistymi).

 • Jeżeli do tej pory dziecko nie rozstawało się z rodzicami można zostawić u dziadków,

cioci lub znajomych na kilka godzin, w przeciwnym razie przedszkole będzie mu się kojarzyło z pierwszym rozstaniem.

 • Ubranie dziecka musi być wygodne i nie może sprawiać kłopotów

(nauczyciel i pomoc nauczyciela w jednym czasie muszą otoczyć opieką kilkunastoosobową grupę maluchów).

 • Ciesz się razem z dzieckiem, że następnego dnia idzie do przedszkola,

dziecko obserwuje rodzica i powiela emocje, pozytywnie nastaw dziecko do przedszkola.

 • Nie obiecuj dziecku nagrody za to, że pójdzie do przedszkola.
 • Nie dokarmiaj dziecka na „wszelki wypadek” przed śniadaniem, zjedzony przez niego w całości  posiłek,

będzie powodem do radości i pochwał w grupie rówieśników.

 • Przyuczaj dziecko żeby wiedziało, że to, co Pani mówi, zwracając się do całej grupy dzieci,

dotyczy także jego.

 • Pomóż dziecku w ciągu dnia w domu rozebrać się, zwróć uwagę na jego ubranie i gdzie je zostawia.
 • Zachęcaj dziecko do samodzielności by nie czuło się bezradne.
 • Przestrzegaj godziny przyprowadzania dziecka do przedszkola ( o 8.30 mamy wspólne śniadanie),  

smutno mu będzie wejść do sali jeśli inne dzieci będą już siedzieć przy stoliku.

 • Nie wprowadzaj atmosfery pośpiechu, tylko czule ale stanowczo żegnaj się z dzieckiem.
 • Nie przedłużaj pożegnania w szatni, pożegnanie powinno być krótkie: np. uśmiech-buziak,

życzenie dziecku miłego dnia, pa-pa.

 • Nigdy nie mów dziecku gdy płacze przy rozstaniu „zaraz przyjdę po ciebie”….,

dziecko nie zna pojęcia czasu wówczas najczęściej nie podejmuje zabawy i wpatrzone w drzwi oczekuje na rodzica.

 • Podczas przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola do sali wejdź tylko na chwileczkę,

oszczędzisz żalu i smutku innym dzieciom.

 • Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu, gdy raz się ulegnie dziecko,

łzami wymusi kolejny powrót do domu.

 • Jeżeli rozstanie z mamą jest bardzo bolesne dziecko powinno do przedszkola przez pierwsze dni

przychodzić np. z tatą.

 • Przy odbiorze dziecka z przedszkola witaj je z uśmiechem.
 • Nie wymagaj od dziecka by od razu pokochało rówieśników i personel.
 • Kontroluj wypowiedzi w obecności dziecka na temat sytuacji związanych z pobytem w przedszkolu.
 • Pytania do nauczycielki najlepiej kierować na koniec pobytu dziecka w danym dni w przedszkolu,

rozmawiaj i zaufaj nauczycielowi też zna Twoje dziecko.

 • Nie wywołuj dodatkowego stresu wymuszając na dziecku by po przyjściu do domu natychmiast

opowiadało o przedszkolu.

 • W domu poświęć dziecku więcej czasu niż zwykle np. zainteresowanie, tym co dziecko robi, mówi itp.
 • W pierwszych tygodniach września można dzieci odbierać wcześniej tj., po obiedzie ok. godz. 12.30,

stopniowo przedłużając pobyt dziecka w przedszkolu.

Opracowano na podstawie artykułu Ewy Zielińskiej

 

 Spis rzeczy do pozostawienia w szatni:

- pełne zmienne obuwie (kapcie), najlepiej zapinane na rzepy,

z gumową podeszwą i podpisane każdy z bucików (wiele rzeczy dzieci mają takie same),

- podpisane kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy

- w podpisanym woreczku  ubrania na zmianę

 

Na zebrane należy przynieść i oddać nauczycielowi

wypełnione upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

 

WAŻNE DATY:

 • adaptacja dzieci 3-4 letnich: 29, 30 sierpnia w godz. 9.00-11.00

( grupa będzie podzielona na połowę, część dzieci z rodzicami będzie uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych 29.08,

druga połowa grupy dzieci z rodzicami zostanie zaproszona 30.08

podział zostanie podany na zebraniu)

 • zebranie z rodzicami:

w holu przedszkola będą wywieszone listy grup z rozmieszczeniem sal, 

nazwiskami wychowawców

 

druk do pobrania- kliknij tutaj

 
Szanowni rodzice bardzo proszę o zapoznanie się z oświadczeniem o pobycie godzinowym

i żywieniu dziecka na rok szkolny 2024/2025

 

 WYJAŚNIENIA:

Przedszkole jest czynne w godzinach 6 .00 - 16.00,

realizacja nieodpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie jest realizowana od 8.00 do 13.00.

Rozkład godzin odpłatnych, realizowany ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego obejmuje do wyboru godziny

od 6.00 - 7.00, 7.00-8.00, 13.00-14.00, 14.00-15.00, 15.00-16.00

W razie pytań proszę dzwonić na numer telefonu 68 3884045

 

oświadczenie o pobycie godzinowym- kliknij tutaj

 

 

 

 

 Harmonogram naboru do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim,

dla którego Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym


na rok szkolny 2024/2025

 

Zgodnie z art.154 ust.1 pkt 1 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.),

organ prowadzący określa terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i szkół podstawowych.

 

 

LP.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku/zgłoszenia
o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym *

 

12.02.2024-01.03.2024

 

6.05.2024-18.05.2024

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków/zgłoszeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

14.03.2024

 

23.05.2024

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2024

 

27.05.2024

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

04.04.2024

 

30.05.2024

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI - Regulamin

 

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA- Wniosek

2. DEKLARACJA O KONTYNUACJI EDUKACJI - Deklaracja

3. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI - Oświadczenie o wielodzietności

4. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

 

 

Copyright © 2024 PPBO  Rights Reserved.