Nasza misja:


Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Get Adobe Flash player

Przedszkole w Bytomiu Odrzańskim wprowadziło procedury mające na celu ochronę dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. Chodzi tu przede wszystkim o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej oraz przestępstwa przeciwko wolności.

 

Procedury te noszą nazwę: standardy ochrony małoletnich.

 

Wobec powyższego w przedszkolu, od dnia 15.02.2024 roku,

wprowadza się standardy ochrony małoletnich.

 

W standardach znajdziecie zasady, które pomogą nam i Wam tworzyć przedszkole przyjazne,

bezpieczne i wolne od przemocy.

standardy-kliknij tutaj

 

 

 

 

Cele i założenia Programu

 

Głównym celem wdrożenia Krainy Zmysłów

„Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam”

jest wsparcie rozwoju dzieci angażując ich zmysły poprzez stwarzanie wielu sytuacji

w formie konstruktywnej zabawy;

niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych,

do których zaliczyć można zmysł: dotyku, przedsionka i propriocepcji

ale również pozostałych zmysłów t.j wzrok, słuch, smak i węch.

Dostarczając dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierać będziemy ich rozwój

pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej.

program realizowany przez mgr Agnieszkę Świętoń w grupie "Mróweczki"

 

Zmysły… co to takiego?

Zapoznanie dzieci ze zmysłami oraz funkcją, jaką pełnią życiu każdego człowieka z wykorzystaniem zagadek:

  • słownych jak poznanie atrybutów poszczególnych zmysłów( ucho, dłoń, język, oko, nos)
  • słuchowych
  • zapachowych
  • dotykowych
  • smakowych

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4
zdj.5 zdj.6 zdj.7
zdj.8 zdj.9 zdj.10 zdj.11

 

 

Polisensoryczne zabawy z owocami

Rozpoznawanie różnych owoców za pomocą dotyku; różnicowanie owoców pod względem:

  • faktury
  • wielkości
  • ciężaru

 

Dzieci wykonały własnoręcznie sok jabłkowo-marchewkowy,

przygotowały owocowe jeżyki podczas zajęć plastycznych.

 

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4
zdj.5 zdj.6 zdj.7 zdj.8
zdj.9 zdj.10 zdj.11 zdj.12

 

zdj.13 zdj.14 zdj.15 zdj.16

 

 Jesienne leśne zabawy ruchowe

 stymulacja zmysłu przedsionkowo -proprioceptywnego oraz planowania motorycznego z wykorzystaniem kart ruchowych

 

 

 zdj.1  zdj.2 zdj.3  zdj.4
zdj.5 zdj.6 zdj.7 zdj.8

 

Sensoryczny dywan

 stymulacja zmysłu dotyku

 


 

 
zdj.1 zdj.2 zdj.3  zdj.4

 

Mikołajkowy sensoryczny tor przeszkód

 stymulacja zmysłu przedsionkowo- proprioceptywnego, słuchowego, dotykowego oraz planowania motorycznego

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4
zdj.5 zdj.6 zdj.7

 

Mikołajkowe memo dotykowe

 stymulacja zmysłu dotyku poprzez rozpoznawanie różnych faktur

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4

 

 

Świąteczne zapachy

 stymulacja zmysłu zapachu

 

     
 zdj.1  zdj.2  zdj.3 zdj.4

 Zimowy pejzaż

stymulacja zmysłu dotyku, smaku, zapachu, propriocepcji

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4

 

W krainie bałwanów

stymulacja propriocepcji, dotyku, węchu

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4

 

U ogrodnika

 stymulacja zmysłu dotykowego, przedsionkowego, zapachowego

Zapoznanie dzieci z wyglądem ogrodu wiosną, pracą ogrodnika.

Dzieci własnoręcznie założyły własny ogród w sali, sadząc: szczypior, koperek, fasolę

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3

 

zdj.4 zdj.5 zdj.6 zdj.7

 

Kurczakowe zabawy

 stymulacja zmysłu dotykowego, proprioceptywnego, wzrokowego

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3

 

 

Nasza planeta ziemia

 stymulacja zmysłu proprioceptywnego, zapachowego, dotykowego, wzrokowego

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4

 
zdj.5 zdj.6 zdj.7 zdj.8

 

 Majowa łąka

stymulacja zmysłu wzrokowego, dotykowego, doskonalenie motoryki małej,

koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz rozwijania kreatywności

zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4

 

  Majowa skarby

stymulacja termiczna, wzrokowa, zapachowa

zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4

 

 

 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

 

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2022/2023

bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy". 

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci

w świat wartości oraz promowanie kultury.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka,

w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka:

mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących

do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych,

których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby,

oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Z projektem skorelowany jest program wychowawczy naszego przedszkola

i uwzględnione są różne zadania wynikające z roku kalendarzowego i tradycji w naszej placówce.

 

 
zdj.1

 „Magia uliczek” wycieczka po mieście, poznanie i fotografowanie zabytków

   
motylki  żabki  żabki  motylki

 

żabki żabki biedronki biedronki

 

 Z wizytą w teatrze, wyjście na spektakl „Sekretne malowanie piaskiem”- Kopciuszek

 

zdj.1 zdj.2 zdj.3

 

 „Teatr lalek” wykonanie pacynek-kukiełek ; technika dowolna

 

   
pszczółki  mrówki biedronki biedronki

 

biedronki biedronki biedronki motylki

 

 "Mała książka wielki człowiek” udział w projekcie wspólnie z biblioteką w Bytomiu Odrzańskim,

przystąpienie grup najmłodszych, kontynuacja grup starszych

 

mrówki żabki żabki motylki

 

 
 ślimaczki  ślimaczki

 

Sprzątanie świata

 

 

Na ludową nutę” prezentacja pieśni ludowej lub patriotycznej z okazji Święta Niepodległości

 

biedronki motylki ślimaczki mrówki

 

żabki stokrotki pszczółki

 

 Andrzejki grupowe

zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4

 

zdj.5 zdj.6 zdj.7

 

Mikołajki grupowe

       
 motylki biedronki żabki  stokrotki

 

ślimaczki mróweczki pszczółki

 

Wigilia grupowa

 
biedronki stokrotki ślimaczki pszczółki

 

Bal karnawałowy

 

motylki biedronki ślimaczki mrówki

Przez cały tydzień, od 17.10 do 21.10,

dzieci 5 i 6 letnie w ramach zajęć indywidualnych

brały udział w akcji

„Kodujemy bo możemy!”

organizowanej w ramach 10 edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania EU Code Week.

 

W ramach zajęć rozwijaliśmy kompetencje kluczowe, kodowaliśmy offline na kartach pracy, matach,

używaliśmy kolorowych kubeczków, robota BeeBot, wszystko po to, by rozwijać myślenie, wnioskowanie,

wzmacniać poczucie własnej wartości i sprawstwa u dzieci. „Koduję, bo mogę!”,

czyli rozwijam samodzielność w oparciu o aktywność własną, doświadczam, eksperymentuję,

popełniam błędy i uczę się, że zawsze mogę je poprawić, skorygować

 

program realizowany przez mgr Joannę Miarkę- pedagoga specjalnego

 

 
zdj.1

 

     
zdj.2 zdj.3 zdj.4 zdj.5

 

zdj.6 zdj.7 zdj.8 zdj.9
Copyright © 2024 PPBO  Rights Reserved.